Teraz jest 29 mar 2020, 06:12
Utworz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: 10 maja 2009, 02:00 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 kwi 2009, 13:07
Posty: 209
Lokalizacja: Olkusz
Był ktoś przy tych szybach kopalnianych (?) W okolicach Kozłowej i Persywkowej góry, Lipek i tajemniczej nazwy "odkrywka" ?

Mniej więcej

Obrazek

Dojade rowerem ? Nie wpadne ? Pytam bo krążą po wsi historyje o chłopaku co to wpadł etc. i szczury zjadły (no te babcine opowiastki zawsze mrożą krew w żyłach). Zabezpieczone toto? Bardzo chętnie z kimś się tam wybiore im szybciej tym lepiej, więc zapraszam do odkrywania lasów. Oczywiście aparat będzie i dodatkowa atrakcja w ukrywaniu geocache.

A o nazwach i miejscach dowiedziałem się z geoportal. Wpisujemy olkusz, dość mocne powiększenie i mapa RASTER.


Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 10 maja 2009, 07:10 

Dołączył(a): 19 paź 2008, 20:36
Posty: 67
Lokalizacja: Bukowno
Co do odkrywki, to nie wiem co to może być.
Na mapie masz zaznaczone szyby:
http://www.poszukiwania.pl/portal/modul ... ge&pid=508
http://www.poszukiwania.pl/portal/modul ... ge&pid=507

P.S. Kiedyś za CPN-em w Bolesławiu był też szyb.
Jakbyś się wybierał daj znać :)

http://img514.imageshack.us/img514/6475/ki8yb3.jpg


Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 15 maja 2009, 21:21 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 kwi 2007, 17:31
Posty: 3504
Mam mapkę. Nie byłem, ale wybieram się tam w najbliższym czasie. Jeśli chcesz , to pisz.


Gora
 Zobacz profil WWW  
 
PostNapisane: 15 maja 2009, 22:58 

Dołączył(a): 19 paź 2008, 20:36
Posty: 67
Lokalizacja: Bukowno
Jestem chętny. Jakby co to się dogadamy prze pw.


Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 16 maja 2009, 12:12 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 kwi 2009, 13:07
Posty: 209
Lokalizacja: Olkusz
W ten weekend nie dam rady. moje gg 3900355 tlen: friczek@gmail.com coś to pisać :)


Ostatnio edytowano 18 maja 2009, 12:29 przez Frik, łącznie edytowano 1 raz

Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 maja 2009, 18:16 

Dołączył(a): 30 kwi 2008, 19:06
Posty: 100
Lokalizacja: Bukowno
no i jak był tam ktoś, ja zrobiłem maly wypad na rowerze ale niestety nic nie znalazłem - nie miałem czasu za bardzo .
A jako ciekawostke powiem ze w tych lasach sa jeszcze ślady granicy po zaborach. Jestem ciekaw czy ktoś coś takiego widział, mi to mówił jeden mieszkaniec ale niestety nic nie mogłem znaleść. Podobno sa ślady na drzewach. Dodatkowo w ksiażce o powiecie olkuskim piszą równiez o licznych znakach dotyczących tamtejszych kopalń - może ktos da fotki


Gora
 Zobacz profil WWW  
 
PostNapisane: 17 maja 2009, 18:33 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 kwi 2009, 13:07
Posty: 209
Lokalizacja: Olkusz
Trafiłem na allegro na książkę "katalog zabytków budownictwa przemysłowego w polsce III/4" wedle niej, znaczy choćby spisu treści jaką autor zamieścił wnioskuje że tereny olkuskie to istna skarbnica obfitująca w setki kopalń ... przepraszam że grafika duża i post rozjechany, ale z allegro wkrótce to zniknie, a ja rozpoczynam poszukiwania książki na szeroką skale :)

Foto nie moje a z aukcji Pana graffic (chyba się nie obrazi)
Obrazek

Tekst skopiowany z aukcji pana graffic:


Cytuj:
1971r
stan bdb (exlibris)
128str

SPIS TREŚCI
Wstęp — Eugeniusz Kry gier ^
Zarys historii górnictwa w powiecie olkuskim — Danuta Molenda ... 13
Katalog zabytków 3!
Wykaz źródeł i literatury (z podaniem używanych skrótów) .... 51
Słownik wyrazów technicznych 55
Indeks 58
Ilustracje 63
Spis ilustracji 119
WSTĘP
Wydawane od 1958 r. zeszyty Katalogu zabytków budownictwa prze mysłowego w Polsce, których do obecnej chwili ukazało się 9 (11 powia tów), nie były kompletne. Pominięto w nich bowiem świadomie zabytki górnictwa, na co zwrócono uwagę w dołączonym do pierwszego zeszytu wstępie do instrukcji inwentaryzacyjnej1. Niedociągnięcie to w stosunku do założeń Katalogu uzasadniano wówczas względami praktycznymi, jak żmudność i czasochłonność poszukiwań, trudność identyfikacji i lokali zacji, które wpłynąć mogły na znaczne opóźnienie pełnego rozwinięcia akcji inwentaryzacyjnej szczególnie pilnej w odniesieniu do zachowa nych jeszcze zabytków przemysłowych zagrożonych przez postęp tech niczny i szybką rozbudowę przemysłu. Zdawano sobie również sprawę z konieczności sprecyzowania szczegółowych wytycznych dla zakresu rzeczowego i chronologicznego i dla metod rejestracji tego typu zabyt­ków, stanowiących pod względem swojej problematyki historyczno-kon-strukcyjnej grupę najbardziej odrębną.
W 1963 r. z inicjatywy redaktora Katalogu zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce prof. J. Pazdura przystąpiono w ramach Insty tutu Historii Kultury Materialnej PAN do prac, które miały lukę tę wy pełnić. Złożonego zadania podjął się kolektyw z udziałem historyka gór nictwa dr Danuty Molendy, historyka techniki mgra Aleksandra Sała-dziaka oraz kierownika zespołu ■— historyka budownictwa przemysło wego mgra Eugeniusza Krygiera.
Podczas prac terenowych korzystano z życzliwej pomocy Dyrekcji KGH „Bolesław" oraz cennych konsultacji geologów i górników tych zakładów, a szczególnie mgr inż. mgr inż. Krystyny Skalskiej, Józefa Niewdany, Wojciecha Urbana, Jerzego Własnowolskiego, a także w sto sunku do całości powiatu mgr. inż. Ludwika Szóstka z PG Kraków i mgr. inż. Tadeusza Gałkiewicza z ZGHMN Katowice. Wszystkim skła damy w tym miejscu serdeczne podziękowania.
Badania finansowane były przez IHKM PAN oraz przez Zwlązkowe Muzeum Górnicze w Sosnowcu. Muzeum to, kierowane przez mgr. Wa cława Stadnika, wykorzystało spostrzeżenia zespołu do przeprowadzenia w latach 1964—1968 w rejonie Olkusza Starego badań średniowiecznych wyrobisk górniczych2.
Badania terenowe prowadzone były w latach 1963—1968. Częściowe wyniki prac referowano na Sesji Naukowej IHKM w Katowicach w 1963 r„ na zebraniu wewnętrznym IHKM w 1966 r. z udziałem specja listów oraz w formie komunikatu o inwentaryzacji zabytków górnictwa w Polsce na międzynarodowym sympozjum, poświęconym ochronie za bytków techniki w Pradze w 1937 r.3
Wybór powiatu olkuskiego jako terenu prac inwentaryzacyjnych nie był przypadkowy. Podyktowało go wiele względów tak historycznych, jak i współczesnych. Powiat ten posiada bowiem bardzo bogatą tradycję górniczą. Udokumentowane źródłami pisanymi prace górnicze trwały tu nieprzerwanie od średniowiecza i obajmowały zarówno złoża rud metali nieżelaznych, jak żelaza, kamienia, a w niewielkim stopniu i węgla. Działalność ta zostawiła liczne ślady w terenie. Naturalnie nie wszyst kie zachowały się do dziś (szczególnie zanikły ślady górnictwa kamienne go i żelaza), ale i to, co pozostałe, reprezentuje lepszy stan zachowania niż ślady górnictwa w sąsiednim powiecie będzińskim czy na Górnym Śląsku, gdzie są one o wiele bardziej zniszczone. W ostatnich latach po wiat olkuski jest terenem znacznej intensyfikacji prac górniczych. Po wstają tu nowe kopalnie, a dotąd działające ulegają rozbudowie i mo dernizacji. Powiat olkuski staje się głównym polskim zagłębiem cynko wym. Zrozumiałe jest, iż w tych warunkach wzrasta zainteresowanie tradycjami górniczymi tego rejonu, które można przybliżyć i przedsta wić dzięki inwentaryzacji zabytków. Można też w ten sposób zapobiec choć częściowo procesowi niwelacji śladów dawnej działalności górniczej.
O wyborze powiatu olkuskiego jako terenu wzorcowych prac inwen-taryzatorskich zadecydowała również względna obfitość źródeł archiwal nych i kartograficznych dotyczących tego obszaru. Bez wiadomości hi storycznych uzyskanych z przeprowadzonej wcześniej kwerendy identy-
fikacja większości obiektów byłaby niemożliwa. Ujawniło to się szcze gólnie przy opracowywaniu obiektów, do których brak było materiałów historycznych. Bywało i odwrotnie, gdy obiekt znany z materiału pisa nego i kartograficznego był już w terenie zupełnie nieczytelny.
Podkreślić tu należy szczególnie pomocną rolę kartografii nie tylko przy odtwarzaniu dziejów górnictwa, ale i przy odszukaniu w terenie (ego śladów. Mapy były często główną podstawą przestrzennego i chro nologicznego rozpoznania obiektów. Ich nieodzowność ujawniała się szcze gólnie w przypadkach, kiedy miało się do czynienia z nawarstwieniem obiektów z różnych okresów. Dzięki dawnym mapom można było ustalić stare nazwy rzek i potoków czy pagórków oraz różne nazwy lokalne, występujące w źródłach, a dziś zaginione lub zmienione.
Zakres chronologiczny Katalogu przewiduje umieszczenie w nim za bytków od czasów najdawniejszych. Granicę górną wyznaczać winien, tak jak w innych gałęziach przemysłu objętych instrukcją do Katalogu, historyczny etap rozwoju technicznego, a nie umowna data.
W stosunku do instrukcji inwentaryzacyjnej dla obiektów uwzględ nianych dotąd w Katalogu zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce zakres rzeczowy katalogu zabytków górnictwa różni się tym, że uwzględnia wszystkie typy kopalń, począwszy od dołów, kończąc na roz winiętym typie kopalni sztolniowej. Jeśli części podziemne kopalni są niedostępne, wówczas katalog rejestruje tylko elementy budowlane na ziemne, jak roznosy sztolni, świetliki, wieże szybowe, zespoły zabudo wań pomocniczych, urządzenia służące do wzbogacania rud, o ile są z kopalnią związane. Katalog uwzględnia także wyposażenie techniczne służące do urabiania, transportu, odwadniania, wentylacji i inne, o ile ma ono charakter zabytkowy, a także dawne drogi przewozowe w obrę bie kopalni. To samo dotyczy nie tylko obiektów zachowanych w ca łości, lecz także reliktów budowli i innych pozostałości po produkcji.
Przy pracach na terenie powiatu olkuskiego pierwotnie przewidywa no inwentaryzację zabytków górniczych tak na powierzchni, jak i pod ziemią. Dzięki życzliwemu ustosunkowaniu się Dyrekcji KGH „Bolesław" można było obejrzeć niektóre stare wyrobiska w obecnym polu górni-:zym. Mimo iż zachowały się. ciągi dawnych chodników oraz komory, włączenie ich do katalogu natrafiało na duże trudności. Wyrobiska te bowiem, obecnie nie eksploatowane, zagrożone są zawałem i niezabez pieczone, bez wentylacji, często trudno lub zupełnie niedostępne. Wy konanie opisów inwentaryzacyjnych oraz ustalanie datowania tych obiek tów, nieraz wielokrotnie w różnych czasach czynnych, jest w praktyce niemożliwe. Z tego względu przy naszych środkach technicznych trzeba było z wyrobisk podziemnych całkowicie zrezygnować i w katalogu uwzględniać tylko napowierzchniowe ślady działalności górniczej.
Najłatwiejsze stosunkowo do zarejestrowania były zabytki górnictwa kruszcowego jako skupione terytorialnie w jednej tylko części powiatu i możliwe do identyfikacji. Większe już trudności sprawiły siady gór nictwa rud żelaza. Mimo poświadczenia istnienia wielu kuźnic nie zaw sze udało się odszukać ślady prac górniczych. Związane to być mogło zarówno z tym, że rudę dowożono z innych okolic, jak i z tym, ze prace płytkie, powierzchniowe nie zostawiły do dziś żadnych śladów w terenie, zostały one zatarte przez późniejszą działalność gospodarczą człowieka. Najtrudniejszy problem przedstawiała jednak rejestracja dawnych ka mieniołomów, kopalń glinki itp. Zarówno czynnych do dziś, jak i nie czynnych kamieniołomów jest na terenie powiatu olkuskiego setki. Wiele z nich to małe polne kamieniołomy, które musiały działać krótko. Okreś lenie czasu ich użytkowania i stosowanych w nich metod, a zatem iden tyfikacja ich jako obiektów zabytkowych, nie jest możliwe bez źródeł pisanych lub kartograficznych. Jednak górnictwo kamienne bardzo rzad ko występowało w źródłach. Dlatego spośród licznych obiektów w tym zakresie katalog uwzględnił tylko kilka, a mianowicie te, co do których udało się ustalić jakiekolwiek dane historyczne.
Katalog niniejszy nie obejmuje zabytków hutniczych, pozostałości dawnych hut w postaci resztek budynków czy zwalisk żużla, które wy stępują obficie na terenie powiatu. Wychodzono tu z założenia, że są one łatwiejsze do opracowania i mogą być objęte normalnym katalo giem budownictwa przemysłowego. Poza tym ten zeszyt katalogu prze znaczony jest dla specyficznego kręgu odbiorców. Ze względu na zwar tość problematyki stanowi on nie tylko dokumentację historyczną, ale może mieć także znaczenie dla współczesnych prac geologicznych (po szukiwanie złóż, rozpoznanie ich zasobów) i górniczych.
Jak wyżej wspomniano, materiały do niniejszego zeszytu zbierano w latach od 1963 do 1968 i stan opisywany dotyczy tego czasu. Zniszcze nia obiektów następują znacznie szybciej niż gdzie indziej, np. gdzie dokonują ich tylko prace rolnicze. Stale rozwijający się na terenie pow. olkuskiego Kombinat Górniczo-Hutniczy „Bolesław" ze swoim oddzia łem „Olkusz" powoduje likwidację, niszczenie, zanikanie wielu obiek tów zabytkowych przez bezpośrednie prace górnicze (zasypywanie świe tlików sztolni Pileckiej koło Olkusza Starego, prowadzone na dużą ska lę roboty w rejonie Ujkowa Starego), przez likwidację obiektów usługo wych (np. szyb „Aleksander"), niwelowanie terenu dla zabudowy pro dukcyjnej (teren huty „Bolesław" w części dawnej kopalni „Jerzy"). Rozbudowa kombinatu „Bolesław" wiąże się ściśle z budownictwem mieszkalnym w Bukownie i w Olkuszu na dawnych terenach górniczych. W związku z modernizacją szlaku komunikacyjnego Kraków—Olkusz— Katowice na odcinku pn.-zach. od Olkusza poprowadzono nowoczesną
szosę przez teren dawnych szybów. Tempo niszczenia jest szybkie, dla tego też pewne opisy straciły na aktualności, zyskał natomiast na swej wartości dokumentalnej niniejszy katalog.
Rejestracja zabytków górniczych powiatu olkuskiego pozwoliła sfor mułować pewne wnioski praktyczne, związane z metodą podobnych prac inwentaryzacyjnych.
Trudność sprawia często sama identyfikacja poszczególnego obiektu, wyodrębnienie go spośród innych. Dotyczy to szczególnie zapadlisk szy bów, występujących w dużych skupieniach, tworzących całe pola górni cze. Najbardziej właściwe wydało się tu przyjęcie zasady kryterium hi storycznego, odtworzenie, do jakiej jednostki produkcyjnej owe szyby należały, i traktowanie ich w tych ramach łącznie jako jeden obiekt. Du że trudności sprawiał fakt, że często były one użytkowane wielokrotnie, w różnych, nieraz bardzo odległych od siebie okresach, przez różne jed nostki produkcyjne, różne kopalnie. Zmieniał się także ceł eksploatacji, przedmiot produkowany, często była to najpierw galena, potem galman, blenda, a w końcu rudy żelaza. Dlatego rozbudowana została znacznie część historyczna każdego hasła.
Prawidłowe odczytanie zasięgu poszczególnych obiektów, jak np. sztolnie, szyby jednej kopalni, napotyka poważne trudności. Powoduje je duża rozciągłość obiektów (nieraz po kilka kilometrów) oraz stale po stępujący proces niszczenia, jakiemu ulegają zarówno wskutek czyn ników naturalnych (np. zawały podziemne, rozmycie hałd wokół szybów i płuczek), jak i działalności ludzkiej (niwelowanie terenu przy budowie dróg czy domów, przy uprawie roli). Dlatego konieczne jest w czasie prac terenowych nanoszenie na mapę badanych obiektów w celu usta lenia ich zasięgu. Nanoś kartograficzny jest ponadto koniecznym uzu pełnieniem lokalizacji opisowej, najczęściej nie wystarczającej. Przy roz poznaniu cech zabytkowości i określeniu czasu powstania odgrywają rów nież zasadniczą rolę źródła pisane. Datowanie w oparciu o stosowane w górnictwie metody techniczno-budowlane jest wręcz niemożliwe ze wzglę du na ich silny tradycjonalizm. Ale i znajomość źródeł pisanych nie zaw sze jest w pełni miarodajna i wystarczająca, gdyż nie zawsze można je odnieść bez zastrzeżeń do znalezionego w terenie obiektu. Sukcesywne zagęszczenie się jednostek górniczych, ich nawarstwianie się, wielokrot na eksploatacja tych samych wyrobisk podziemnych czy hałd powierzch niowych, zakładanie w tym samym miejscu coraz to nowych płuczek itp. są przyczyną złego stanu zachowania się najstarszych obiektów i ich sła bej czytelności, zacierają obraz zabytku, często uniemożliwiając identy fikację.
W niektórych przypadkach niezbędna wydaje się archeologiczna metoda badań. Ona dopiero umożliwi pełne rozpoznanie obiektów (prze-
kroje szybów i ich hałd, świetlików, stawów płuczkowych z ich osadami).
Wydaje się, że inwentaryzacja dokonywana być powinna w zespole ziożonym z historyka górnictwa, historyka techniki, dokumentalisty (fo tografie, pomiary, szkice sytuacyjne), geologa i archeologa. Badających obowiązuje dobra znajomość historyczna terenu umożliwiająca rozpozna nie obiektów i ich datowanie. Konieczne jest przeprowadzenie studiów przygotowawczych w oparciu o pełną dokumentację poszczególnych obiektów (literatura, źródła pisane, kartografia, rysunki pomiarowe, iko nografia). Pożądane jesL dysponowanie w terenie kompletem fotokopii planów archiwalnych, mapami topograficznymi w dużej skali, i co byioby najbardziej przydatne, zdjęciami lotniczymi terenów górniczych. W trak cie prowadzenia prac terenowych pożądane jest korzystanie z wszelkiego typu informacji, zarówno od zakładów górniczych, jak i od miejscowej ludności. Wskazane jest opracowywanie materiałów inwentaryzacyjnych na miejscu badań w pełnym zespole inwentaryzatorów dla konfrontacji zadań i ich bezpośrednich korekt.
Ze względu na specyficzny charakter rejestrowanych obiektów zasto sowano nieco odmienny układ haseł i całego katalogu. Wydało się ko nieczne poprzedzenie tekstu haseł zarysem dziejów górnictwa na terenie powiatu. Ze względu na rolę źródeł i literatury zestawiono je dość ob szernie na końcu owego historycznego wstępu. Konieczny wydał się też słownik wyrazów technicznych, załączany zresztą także w niektórych po przednich tomach Katalogu.
Materiał ułożono, jak i w innych zeszytach, według miejscowości (z podkreśleniem jej przynależności administracyjnej1 oraz produkcyjnej), w kolejności alfabetycznej, podobnie rysunki i mapy.
W opisie każdego obiektu podano:
23.Jego identyfikację — szyby w masie lub pojedyncze, kopalnie od
krywkowe, sztolnie, płuczki, kamieniołomy; przy szybach i płuczkach
określono, jaki minerał nimi wydobywano lub w nich wzbogacano, od
rębnie wydzielono szyby poszukiwawcze, badawcze, które nie służyły do
właściwej eksploatacji;
24.Sytuację ogólną;
25.Historię obiektu — z odesłaniem do odpowiednich stron wstępu;
26.Opis obiektu.
Eugeniusz Kry gier
INDEKS opracował Eugeniusz Krygier
Albrecht A., inż. 34
Antonio de Cento, Włoch, z w. ,,Ostho-
wicz-Italus" 47 Austria 18
Banaszkiewicz, firma 28
Bank Polski 19
Będzin 35, 45
Biała, rz. 32, 37, 39, 47
Biała Przemsza, rz. 17, 27, 29, 30, 40, 45
Białe Bagno, rz. 17, 33
Białka, rz. 15, 17, 33
Biskupice 28
blenda 13, 22, 25, 26, 33, 49
Błędowska Pustynia 39
Bolesław 13—18, 24, 26—36, 40, 43, 43—
—48
Bór Biskupi 15, 30 Bródek, rz. 17 „Brzezie" (Gorenice) 37 „Buczyna" (Podlesie) 43 Bukowno 13—15, 18, 20, 27, 29—31, 34,
35, 41, 43, 46, 48, 49 Bukowno, huta 18 Burki-Slawków zob. Sławków-Burki 30,
45 Bydlin 28, 35
Centauryjska sztolnia zob. Ostowicka
cerusyt 13
Chechło 29
Chełmski M. 48
Chwaliboskie 27, 29, 45
cynkowo-ołowiowe złoże 13
Czajowski J. 32
Czarnagóra 15, 13
Czartoria, rz., zob. Sztola 17, 34, 45, 47
Czerna 37
Ćwiek 15, 24, 36, 49
Dąbrowa 20 Dąbrówka 15, 36, 47 Dehnego pompa 39 Deutsch D., geom, król. 18 Długa, leśnictwo 49 Dobra 28
Dobrzyński S., inż. 28 dozorstwo siewiersko-olkuskie 19
fabryka drutu 28
i.oiacja 43
„^rancorus" zob. Francusko-Rosyjskie
Tow. Górnicze
Francusko-Polskie Tow. Górnicze 25 Francusko-Rosyjskie Tow. Górnicze 23—
—25, 43, 49 fryszerka 39
galena 13, 16—19, 24, 26, 31, 35—37, 40—
43, 46^9 galman 13, 17, 19, 20, 22—26, 31—37, 40—
43, 46, 48, 49 — żelazisty 27 Gdańsk 17
Główna Dyrekcja Górnicza w Kielcach 19 Gorenice 14, 15, 17, 24, 27, 28, 37, 41, 44 Gwarectwo Gustav von Kramsta 21, 36 Gwarectwo Hrabia Henard 28, 29 gwarectwo sztolniowe 16
Hałda Michalska 22, 28, 48 Hałda Szlamna 48 Hałda Wiśniewska 4B
Hugo Hohenlohe-Oeringen 24, 28
Hutki 15, 17, 36—39, 46, 47
huty cynku (Będzin, Dąbrowa, Niemcy)
20 .— ołowiu 17, 18
Irzmanówka, wzgórze 48
Jaminia, wzgórze 35 Jaroszowiec 27, 28, 30, 39 Jasiński J. inż. 38 Jeraska, wzgórze 19, 44 Joncykowa Skałka, wzgórze 44 Jura Krakowska-Częstochowska 27
kamieniołom piaskowca 42
— wapienia 35, 39, 43, 45, 49, ryc. 40
kanał odpływowy 36
Karwaciński J., inż. 38
Katowice 42
Kaufman P., mieszcz. krak. 37
kieraty końskie 17, 18, 20
Klemensiewicz F., geom. 18
Klucze 27, 29, 38, 39
„Kochman", las 37
„Kocman", las 37
„Koepego układ" 35
Kombinat Górniczo-Hutniczy BolesłE1"
27, 31—36, 38—41, 43, 45—49 Kompania Kruszcowa Olkuska 18 kopalnia „Aleksander" 26
„Bory" 26, 34, tabl. 9
„Ernest" 26
„Ewa" 25
„Feliks" 25
„Garncarka" 30
„Janina" 29, 35
„Jerzy" 19, 20, 23—25, 34, 49, tabl. 25

„Józef" 19, 20, 23, 24, 37, 38, 41, 43,
46, tabl. 11, 18
„Józef I" 30
„Kazimierz" 30
„Kozioł" 44, tabl. 26
„Leonidas" 19, 23, 44, tabl. 26
„Lidia" 25
limonitów 29, 37, 39—41, 44, 45, 47,
49, ryc. 22, 29, 32, 33, 49, 62, tabl. 14
„Maurycy" 30
„Michałów" 30, tabl. 20
odkrywkowa „Bolesławska" 26, 31, 33,
40, 47, ryc. 4—10, tabl. 6, 24
59
„Czerwony Staw" k. Kluczy 39
„Dąbrówka" 36, 47, tabl. 10
„Jerzy" zob. kopalnia „Jerzy"
„Krążek" 38, 40, ryc. 31, tabl. 24
„Rudnica" k. Kluczy 39
„Sławków" 45
 „Ujkowska" 26, 48
„Ulisses" zob. kopalnia „Ulisses"
„Zurada" 49
„Olkusz" 39
„Sławków" 30
„Staszic" („Stanisław") 26
„Teodor" 30
„Triumwirat" 29,. 40, tabl. 15
„Ulisses" 19—21, 23—26, 31—35, 40
—43, 48, 49, tabl. 6, 24, 25
— „Zeglarka" 37
kopalnie wapienia 39, 43, 45, 46, 49, ryc. 29, 41, 42
— węgla kamiennego 30, 45, ryc. 20, tabl.
20
„Kopaniny" las 41
Kosiński W., inż. 23, 32, 38, 47
»cść. Sw. Jana 33, 39, 46
— Sw. Krzyża 35
Tiozikowa 28
i.ozicl 14, 15, 24, 44 Traków 42, 47
'-'rsmsta G. 21, 22, 28, 31—33, 46 .Krąiefc 15, 19, 20, 27, 32, 40, 48 Królestwo Polskie (Kongresowe) 19 Królewska sztolnia zob. Starczynowska Krzemienne buły 29 Krzywopłoty 35 Itrzykawa 13, 15, 27—29, 40 Krzykawka 15. 27, 28 Księstwo Warszawskie 18 Kubusiak 48 Kuklina Góra (Kuklinowe Góry, Kukli-
nowa Góra) 19, 28, 32, 48 Kużniar C, geolog 28 kuźnice (Biskupice, Bolesław, Dobra,
Klucze, Kozikowa, Krzykawki, Olkusz,
Smoleń, Zlożeniec) 27, 28
Laski 15, 32—34, 36, 47 Leśna sztolnia zob. Czajowska Lgota 41 Lubecki K. 19
Łabęcki H. 47
Łazy 15 Lubieński H. 19
Malobądź 15, 27, 40, 47
marmurołomy 30
maszyna parowa 20—24, 26, 31—34, 36,
37, 42, 44
Mazaniec 15, 18, 49 mennica król. w Olkuszu 16 Minkiewicz A., inż. 25, 41 Modrzejowskie Zakłady Polska Ruda
Żelazna (zob. Triumwirat) 29, 40 Mycielski 21
Niesulowice 14, 17, 24, 27, 41 Niesułowice Miejskie 15, 41 Niesulowice Szlacheckie 15, 4!
Okniński A., geom. 18 okno sztolni 34, 35, 36, 39, 46 Okradzionów 24, 28, 45 Olkusz 13—20, 24, 25, 28, 30,
—42, 45—48 ołów 13, 14, 16, 35
osiedla górnicze (Krążek, Tlukienka) 23 Ostmetall, firma 26 Ostrężnica 37
Parcze 17, 27, 29, 38, 42, tabl. 17
Piaskowa Górka, wzgórze 43
Pilecki J. 39
Pilica 43
piryt 25, 27, 29, 39, ryc. 29
płuczka galeny 15, 17, 18, 20, 48
galeny i galmanu 40
galmanu 20, 26, 35, 39, 42, 43, 46, 49,
tabl. 19
Bolesławska 20, 22, 33, ryc. 2,
tabl. 4, 7, 8
Bukowska 20, 23, 40, ryc. 19
Julia 24
Olkuska 20, 23, 42
Pomorzany 33, 43, ryc. 45—48
Sławkowska 20
Starczynowska 20, 23, tabl. 23
Podlesie 15. 30, 43, 49 Podlipie 24, 40
polichromia (szesnastowieczna) przedsta wiająca górników 16
Pomorzany 13—15, 17, 24—26, 37, 38, 41
—43
Ponik, rz. 17, 37 Poręba Dzierżna 30 praźalnia rudy 25 Przybylski B. 24, 28 Pszeń 15, 30 Pusch B. 18, 20
Rabsztyn 13, 15, 38
Racławice 15, 28, 30, 43, 44
Renard A. 28
Rensch, geom. 18
Rodaki 27, 39
roznoś 16, 20, 22, 32, 34, 37, 38, 39, 45—
47
Rudnica 27, 28, 30, 39 rudy cynku 13, 19, 20, 26, 28 — ołowiu 13, 26, 28
~ier_niezno 30
Sikorka (dzielnica Olkusza) 15, 38, 42
Skalskie (dzielnica Olkusza) 15, 20, 42
Skałka, wzgórze 19, 34, 35,
Sławków 13, 14, 17—20, 24, 28, 30, 32, 34,
38, 39, 43—47 Sławków-Burki 45 Słowik 20 Smoleń 28
Sperling, firma z Będzina 26, 34 Spółka Rosyjska: Derwitz, Szewców, Po-
merancow 23 srebro 13, 14, 16 Stara Wieś 31, 32
Starczynów 14, 15, 19, 20, 28, 34, 45 Starczynówka, rz. 17 Staroolkuska sztolnia zob. Pilecka Stary Olkusz 13—15, 17, 19, 20, 37, 38 Staszic S. 19
stawy osadowe 33, tabl. 7, 8 Steinkeller P. 20 Stymbarg, wzgórze 48 Strzemieszyce 40, 44, 45 Sułoszowa 30 Szklary 30
sztolnia odwadniająca tabl. 3
Bolesławska 22, 23, 20, 31—34, 30,
47, 49, ryc. 1, 11, 12, tabl. 5, 22, 24
Czajowska lub Leśna 16, 20, 23, 31,
32, 35, 47, 48, ryc. 13—16
Czartoryjska 23, 25, 26, 34, 35, 46,
49, tabl. 5, 24
 Ostowicka lub Centauryjska 16,
22, 23, 31, 32, 35, 48, ryc. 59—61, tabl.
22
Pilecka lub Slaroolkuska 16, 17, 30
37, 38, 42, 46, ryc. 27, 28, 55, tabl. 19
Ponikowska 16, 17, 20, 23, 25, 37
39, 4l_43, 46, 47, ryc. 23—26, 38, 39,
tabl. 11, 13
Ponikowska I 47
Starczynowska lub Królewska 16,
34, 45, 46, tabl. 5, 21 sztolwant 16, 23
Sztola, rz. (daw. Czartoria) 17, 34, 45 szyb. „Aleksander" 32, 33, ryc. 3, tabl. C
„Feliks" 42, ryc. 37
„Mieczysław" 32, 35
„Tomasz" 25
„Wiktor" 25, 35, ryc. )7, 18, ic :'■ '
„Włodzimierz" 41
szyby kopalni galeny i galmanu 51, ',-, 36, 37, 40, 44, 46—49, ryc. 21, 22, BC, 32—36, 43, 44, 50—54, 56—58, 62, tabl. 6, 16
— poszukiwawcze 36, 37, 49
Śląskie Kopalnie i Cynkownie Katowice
26, 31 świetliki 16, 34, 35, 37—39, 45, 47
Tarnowskie Góry 20
Tłukienka 14, 15, 19, 27, 34, 35, 45—48 Towarzystwo Będzin-Olkusz 25, 28, 39 Towarzystwo „Francopol" 35, 46 Towarzystwo Francusko-Polskie 25
61
Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe Sa turn 24, 25, 28, 36—38, 41, 42, 49
Towarzystwo Kopalni Węgla Zakładów Górniczych i Przemysłowych w Sos nowcu, skrót: Towarzystwo Sosnowiec kie 22, 26, 31
Trzcianka, dopł. Sztoły (Czartorii) 45
Ujków Nowy 15, 37, 47 Ujków Stary 15, 17, 27, 28, 32, 34, 39, 45, 47, 48
Warwas, rz. 40
węgiel kamienny 30, 45
wieża szybowa 33, 35, ryc. 17, 18
Witeradów 13, 15
Wodąca 13, 15, 40, 48, 49
Wydział Górniczy przy Komisji Rząd.
Przych. i Skarbu 19 ■■'ydzisl Przemysłu i Kunsztów Kom. Rz.
Spraw Wewn. 19 Oysokie Przymiarki, wzgórze 37
Zagłębie Dąbrowskie 24 Zagórze, huta 26 Zakłady Górnicze Olkusz 27 Zakłady Górnicze Bolesław (Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław) zob. Kom binat Górniczo-Hutniczy Bolesław
Zawada 15, 37, 49 Zeitler J.M. 45 Złocieniec 28 Złota Góra 48
Związkowe Muzeum Górnicze w Sosnow cu 46 Zygmunt August król 16, 45
Zurada 15, 24, 27, 28, 36, 43, 49
H SPIS ILUSTRACJI
Ryciny
27.Bolesław. Sztolnia odwadniająca zwana Boleslawską. Widok na roznoś od
strony okna sztolni. Po obu stronach roznosu stawy osadnikowe . . 65
28.Bolesław. Płuczki galmanu. Staw osadnikowy usytuowany przy roznosie
sztolni Bolesiawskiej, na zach. od drogi Bolesław—Laski .... 65
29.Bolesław. Szyb „Aleksander" i budynek nadszybia 66
30.Bolesław. Kopalnia odkrywkowa galeny i galmanu zwana odkrywką
Boleslawską. Część zach. odkrywki ze śladami robót etażowych . . 66
31.Bolesław. Kopalnia odkrywkowa galeny i galmanu zwana odkrywką Bo
leslawską. Widok pd. części odkrywki 67
32.Bolesław. Kopalnia odkrywkowa galeny i galmanu zwana odkrywką
Bolesławską. Widok na część pd.-wsch.; w głębi wieś Ujków Stary . . 67
33.Bolesław. Kopalnia odkrywkowa galeny i, galmanu zwana odkrywką
Boleslawską. Fragment odkrywki z widocznym chodnikiem, odsłoniętym
podczas eksploatacji 68
34.Bolesław. Kopalnia odkrywkowa galeny i galmanu zwana odkrywką
Bolesławską. Droga wyjazdowa z odkrywki 68
35.Bolesław. Kopalnia odkrywkowa galeny i galmanu zwana odkrywką
Bolesławską. Wylot szybu kopalni odsłonięty na dnie odkrywki . . 69

36.Bolesław. Kopalnia odkrywkowa galeny i galmanu zwana odkrywką
Bolesławską, Widok pd. części odkrywki 69
37.Bolesław. Sztolnia odwadniająca zwana Boleslawską. Okno sztolni i po
czątek roznosu 70
38.Bolesław. Sztolnia odwadniająca zwana Bolesławską. Fragment zabez
pieczenia brzegów roznosu 70
39.Bukowno. Sztolnia odwadniająca zwana Czarloryjską. Widok roznosu
znad okna sztolni. W głębi przepust pod nasypem toru kolejowego . . 71
H. Bukowno. Sztolnia odwadniająca zwana Czartoryjską. Widok na okno
sztolni oraz na umocnienia brzegów roznosu ~*
40.Bukowno. Sztolnia odwadniająca zwana Czartoryjską. Fragment roznosu
sztolni za przepustem pod ulicą 72
41.Bukowno. Sztolnia odwadniająca zwana Czartoryjską. Roznoś sztolni
w lasku miejskim
42.Bukowno. Szyb „Wiktor'! oraz wieża wyciągowa ~^
43.Bukowno. Szyb „Wiktor11 oraz wieża wyciągowa '*
44.Bukowno. Płuczka galmanu. Hałda popluczkowa '4
45.Burki. Szyby kopalni węgla kamiennego. Szyb usytuowany na skraju lasu 74
46.Bydiin. Szyby kopalni galeny. Zapadlisko szybu przecięte przez nowo
zbudowaną drogę  75
47.Gorenice. Szyby kopalni galeny, galmanu i limonitu. Szyb na wzgórzu
zwanym „Przymiarki" 7r>
48.Hutki. Sztolnia odwadniająca zwana Ponikowską. Fragment roznosu
z ujściem rozr.osu sztolni Pileckiej 76
49.Hutki. Sztolnia odwadniająca zwana Ponikowską. Widok roznosu od
strony Hutek 78
50.Hutki. Sztolnia odwadniająca zwana Ponikowską. Widok na roznoś od
okna sztolni 77
51.Hutki. Sztolnia odwadniająca zwana Ponikowską. Widok z roznosu na
zasypane okno sztolni 77
52.Hutki. Sztolnia odwadniająca zwana Pilecką. Nowy odcinek roznosu przy
ujściu do roznosu sztolni Ponikowskiej 78
?8. Hutki. Sztolnia odwadniająca zwana Pilecką Fragment roznosu w środ
kowym biegu "8
29. Klucze. Kopalnia odkrywkowa limonitu, pirytu ^;-.. - wapienia. Widok
na odkrywkę zalaną wodą 79
20. Krążek. Szyby kopalni galeny i galmanu 79
53.Krążek. Kopalnia odkrywkowa gsleny i i\*:A,^:\ k; .:  o odkrywką „Krą
żek". Widok na pd. cześć odkrywki ... 80
54.Krzykawa. Szyb kopalni limonitu i £,: r\?■!;■ .... 80
55.Krzykawa. Szyby kopalni galeny, £?;rc"',vAU i : ilu. Niecka osiadania
nad zawalonymi wyrobiskami na p':>:^.; *v ■ : wsi .... 81
56.Niesulowice Szlacheckie. Szyby kopalni ;«■■ galrnanu. Zapadlisko
szybu w lesie bukowym „Kopaniny"' . 81
57.NiesuJowice Szlacheckie. Szyby kopalni gaico i galmanu. Szyb usy
tuowany na skraju lasu 82
3G. Olkusz. Szyby kopalni galeny i galmanu usytuowane na pn. od drogi
Olkusz—Sławków. W gtebi haida szybu „Feliks" oraz świetlik sztolni
Ponikowskiej 82
37. Olkusz. Szyb „Feliks" kopalni galeny i galmanu. W głębi duża hałda
szybu, obok po prawej hałda świetlika sztolni Ponikowskiej ... 83
33. Olkusz. Sztolnia odwadniająca zwana Ponikowską. Hałda świetlika przy
szybie „Feliks" 83
39. Olkusz. Sztolnia odwadniająca zwana Ponikowską. Świetlik sztolni na
pn. od miasta _ 84
d0. Olkusz-Parcze. Kamieniołom wapienia. Widok odkrywki od strony daw
nej drogi wyjazdowej 84
«■ Pilica. Kopalnia wapienia. Na pierwszym planie dawna odkrywka . . 85
42. Pilica. Kopalnia wapienia. Widok na dawną odkrywkę od strony miasta 85
"3. Podlesie. Szyb kopalni galmanu. Znaki wycięte na buku rosnącym na
skraju szybu 86
■H. Podlesie. Szyby kopalni galmanu. Widok na zapadlisko szybu w lesie
„Eluczyna" 86
■So. Pomorzany. Płuczki galmanu. Ruiny zakładu llotacyjnego. Na dalszym
Planie hałdy materiału popłuczkowego 87
46. Pomorzany. Płuczki gałmanu. Pozostałości po wirówkach zakładu flota
cyjnego. Po lewej stronie, w głębi, stawy osadnikowe 87
ST- Pomorzany. Płuczki galmanu. Na pierwszym planie taras, na którym
stała hala produkcyjna, w głębi kana! dolny zakładu, po bokach doliny
hałdy materiału popfuczkowego go
58.Pomorzany. Płuczki galmanu. Z prawej strony widoczny fragment ta
rasu górnego, niżej taras dolny z pozostałościami po budynku produk
cyjnym; po lewej stronie fragment stawu osadnikowego . . gg
59.Sławków. Szyby kopalni Iimonitu. Zapadliska szybów na zach, od wsi
Chwaliboskie, porosłe krzewami gc*
60.Sławków. Szyby kopalni galeny i galmanu. Zapadlisko dużego szybu,
w którym umieszczona była prawdopodobnie maszyna parowa, osusza
jąca kopalnię „Kozioł" (miejsce ze studnią) ■ .... 89
61.Sławków. Szyby kopalni galeny i galmanu, Widok na zapadliska szybów
ze wzgórza Jeraska 90
52. Sławków. Szyby kopalni galeny i galmanu. Fragment cia.gu szybów
u podnóża wzgórza Jeraska ... 90
62.Sławków. Szyby kopalni galeny ) galmanu. Fragment ciągu szybów na
pd.-zach. od wzgórza Jeraska . .... 91
63.Stary Olkusz. Szyby kopalni galeny i galmanu przy drodze Olkusz—
Sławków . 9j
64.Stary Olkusz. Sztolnia odwadniająca zwana Pilecką. Ciąg świetlików
sztolni na skraju zagajnika; na pierwszym planie szyby kopalni galeny
i galmanu 92
56. Stary Olkusz. Szyby kopalni galeny i galmanu. Przekrój dawnego szybu
i chodnika, odkryty podczas obecnej eksploatacji wapienia . 92
57. Stary Olkusz. Szyby kopalni galeny j galmrtnu. Chodniki odkr>tc pod
czas obecnej eksploatacji wapienia ....... 93
F8. Stary Olkusz. S?yby k'-^->' ■■ n;*1,-^ ■< "- -~—■>■  'i-oanik z drewnianą
obudową, odkryty poć (nn .... 93
59. Ujków Nowy p-!.->!- ~ 'vi iakże Centauryj-
ską. Cint; > ^ . , 94
GO. Ujków Niv 1 -.'A-ana także Centauryj-
ską. Cia^ ■ ■ ■ 94
61. Ujków Noy  zwana także Centauryj-
ską. W fe,iv'u. '-'-i ■ " sztolni oraz początek jej
roznosu ... .95
<)2. Żurada. Kopalnia oókij  ,limanu i Iimonitu. Widok bocz-
nej ściany odkrywki z wylotem ^hodaiKg - 95
Tablice
65.Mapa sytuacyjna powiatu OIku.sz w obrębie województwa krakowskiego 96
66.Mapa rozmieszczenia zabytków górnictwa w powiecie olkuskim. Opra
cował E. Krygier ...■■■ 9t
67.Sztolnie odwadniające w rejonie olkusko-boleslawskim .... 99
68.Bolesław. Płuczka galeny i galmanu oraz fragment sztolni Rolcsławskiej
z częścią roznosu. Wg mapy z 1871 r. WAP Katowice AGD nr 5345 . . 99
■■>■ Sztolnie Starczynowska. Czartoryjska i Bolesiawska oraz kanał od ko
palni „Dąbrówka" i odkrywki „Jerzy", „Krążek", „Bolesław Łka" i „Dą
brówka". Wg mapy z 1926 r. KGH Zb. kart ■ ■ U0
i?. Bolesław. Kopalnie galmanu „Bolesław" i „Ulisses", szyby „Aleksander
i „Wiktor"' oraz odkrywki. Wg mapy z 1926 r. KGH Zb. ka.t. I01
7 Bolesław. Płuczka galeny i galmanu z stawami osadowymi. Wg mapy
z 1926 r. KGH Zab. kart 102
8 Bolesław Płuczka galeny i galmanu. Stan obecny. Opracował A. Saładziak 103
9. Siarczynów. Kopalnia galeny i galmanu „Bory". Wg mapy z 1928 r.
KGH Zb. kart 104
69.Dąbrówka. Odkrywka i kanał odpływowy z kopalni „Dąbrówka". Wg
mapy z 1926 r. KGH Zb. kart 105
70.Stary Olkusz. Kopalnia „Józef". Boczne ramie sztolni Ponikowskiej.
Stan z pocz. XX w. KGH Zb. kart 106
71.Sztolnia Ponikowska. Wg mapy z 1787 r. AG AD Zb, kart. nr 507-7 . 107
72.Sztolnia Ponikowska i zapadłe szyby kopalni galeny. Wg mapy z 1761 r.
AGAD Zb. kart. nr 565-9 107
73.Kopalnie rudy żelaza w Rudnicy i Jaroszowcu w 1895 r. ,,Pamiqtnik
Fizjograficzny", t. 16, 1895 108
74.Krzykawa. Kopalnie rudy żelaza „ ri-iumwirat". KGH Zb. kart. , . 108
75.Zapadłe szyby kopalni galeny Wg mapy z 18% r. Arch. IHKM . . 109
76.Olkusz. Kamieniołom w Parczach. Wg mapy z 1E96 r. Arch. IHKM . 110
77.Stary Olkusz. Zapadłe szyby kop. „Józef" (na pd. od drogi Olkusz—Sław
ków). Opracowała K. Skalska 111
78.Stary Olkusz. Płuczka galmanu na roznosić sztolni Pileckiej. Rzut i prze
krój wg mapy Krumpla z 1844 r. WAP Katowice AGD nr 5340 . . 112
79.Sławków-Burki. Kopalnia węgla kamiennego „Michałów". Wg mapy
z 1866 r. Arch. IHKM nr 5355 113
21. Siarczynów. Sztolnia Starczynowska. Wg mapy Krumpla z 1842 r. KGH
Zb. kart 114
S2. Sztolnie Ostowicka i Bolesławska. Wg mapy z 1842 r. KGH Zb. kart. . 115
80.Starczynów. Płuczka galmanu. KGH Zb. kart 115
81.Kopalnia „Ulisses". Zapadłe szyby, końcowe odcinki sztolni Boiesiaw-
skiej i Czartoryjskiej oraz odkrywki „Krążek" i „Bolesławska". Opraco
wał A. Saładziak jlfj
82.Kopalnie „Jerzy", „Ulisses" i „Bolesław". Zapadłe szyby między Ujko-
wem Starym, Tłukienką i Krążkiem. Wg mapy z 1896 r. Arch. IHKM 117
26. Sławków. Zapadłe szyby kopalni galeny i galmanu w Koźle i w rejonie
wzgórza Jeraska (kopalnia „Leonidas"). Wg mapy z 1896 r. Arch. IHKM 118


Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 18 maja 2009, 06:02 

Dołączył(a): 30 kwi 2008, 19:06
Posty: 100
Lokalizacja: Bukowno
pozycja bardzo ciekawa.Popytam chłopaków moze ktoś ją ma

Ale najprawdopodobniej będzie ona gdzieś w ZGH.

Fajnie bybyło sie tam wybrać i po kolei odszukać te miejsca.


Gora
 Zobacz profil WWW  
 
PostNapisane: 18 maja 2009, 13:26 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 kwi 2009, 13:07
Posty: 209
Lokalizacja: Olkusz
Pinus napisał(a):
A jako ciekawostke powiem ze w tych lasach sa jeszcze ślady granicy po zaborach. Jestem ciekaw czy ktoś coś takiego widział, mi to mówił jeden mieszkaniec ale niestety nic nie mogłem znaleść. Podobno sa ślady na drzewach. Dodatkowo w ksiażce o powiecie olkuskim piszą równiez o licznych znakach dotyczących tamtejszych kopalń - może ktos da fotki


Ehhh po licznych poszukiwaniach mam mape ale granicy niemieckiej obok Olkusza, jak znasz niemiecki i masz DUŻO RAMU (!!!) w kompie to znajdź olkusz i wydziel ten kawałek. (uwaga plik duży najpierw zapisz, jak otworzysz w przeglądarce to zwiesisz komputer)


http://mapyregion.files.wordpress.com/2008/04/ravensteins_buerokarte_nr_41_provinz_oberschlesien_und_reg-bez_troppau.jpg


+ 1827 rok (mapka już mniejsza)


http://mapyregion.files.wordpress.com/2008/11/krakow_voivodship_in_1827.jpg


Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 19 maja 2009, 08:25 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 kwi 2007, 17:31
Posty: 3504
Mam tą książkę na półce.


Gora
 Zobacz profil WWW  
 
PostNapisane: 19 maja 2009, 15:21 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 kwi 2009, 13:07
Posty: 209
Lokalizacja: Olkusz
No to ładnie :) Musimy się przy jakim piwku spotkać, piszą tam co ciekawego o naszych lasach ? Może co wspomnieli o odkrywce tej z mapy ? Z tego co widziałem na forach speleo jest tam pare "dziur"


Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 19 maja 2009, 15:57 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 kwi 2007, 17:31
Posty: 3504
W tej chwili jestem w Opolu, ale w weekend ci napiszę. Mam jeszcze mapkę tego obszaru w skali 1:6500 - też może się przydać.


Gora
 Zobacz profil WWW  
 
PostNapisane: 21 maja 2009, 08:04 

Dołączył(a): 30 kwi 2008, 19:06
Posty: 100
Lokalizacja: Bukowno
a można ta mapkę na maila dostać?
A co do ksiazki to mógłby ktoś ja zeskanowac? Chętnie bym ją kupił ale niestety problemy z dostępnościa


Gora
 Zobacz profil WWW  
 
PostNapisane: 21 maja 2009, 17:25 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 kwi 2007, 17:31
Posty: 3504
Mapka jest w postaci tradycyjnej :wink:

Nie ma sprawy, w przyszłym tygodniu wezmę ją do Opola, bo tu mam ksero poniżej 10 gr/strona.


Gora
 Zobacz profil WWW  
 
PostNapisane: 24 maja 2009, 13:54 

Dołączył(a): 30 kwi 2008, 19:06
Posty: 100
Lokalizacja: Bukowno
no i w koncu byl ktos w tej okolicy?
Ja bylem ale niestety nic nie znalazlem.


Gora
 Zobacz profil WWW  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utworz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona

Teraz jest 29 mar 2020, 06:12


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkownikow i 2 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątkow
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postow
Nie możesz usuwać swoich postow
Nie możesz dodawać załącznikow

Szukaj:

Zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego informujemy, iż forumjurajskie.pl w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności używa pliki cookies.
Więcej informacji na ten temat w linku: Polityka prywatności


Strony współpracujące:

JuraPolska    Towarzystwo Jurajskie    Jurajska Informacja Turystyczna    Jura-Pilica.com    Związek Gmin Jurajskich

Jaskinie Jury    Jurajska Strona Alferka    Ojcowski Park Narodowy - informator turystyczny

it-jura.pl    Jurajski Serwis Turystyczny    jura.eko.org.pl   Informator Turystyczny Ojcow.pl   JuraInfo.pl - noclegi na Jurze


Wydawnictwo

Zamek

Towarzystwo

Kajakiem

Sklep Arsenał

Jura Paintball Silesia

JuraInfo.pl - noclegi na Jurze

Malamuty w Potrzebie


ForumJurajskie.pl służy pogłębianiu wiedzy o Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, oraz okolicznych regionach m.in. Obniżeniu Górnej Warty, Jurze Wieluńskiej, Progu Lelowskim, itd.
Poruszane jest tu całe spektrum zagadnień związanych z historią, etnografią, kulturą, środowiskiem przyrodniczym, oraz turystyką i krajoznawstwem obszaru Jury Polskiej.
Możesz zaprezentować jurajskie zdjęcia, zapytać o bazę noclegową, wybrać najciekawszą trasę wycieczki, czy też dowiedzieć się o mniej znanych miejscach.

Właściciel ForumJurajskie.pl / JuraPolska nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane na forum przez użytkowników,
jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów naruszających zapisy regulaminu forum.
Kontakt z administratorem forum - zobacz tutaj.

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL